LOADING

Type to search

Biala Piska Kultura TOP

Jesteśmy Razem 9. Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

Redakcja 5 lutego 2018
Share

Podczas tegorocznych ferii, realizowany też został program wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Biała Piska w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Jesteśmy razem 9”. Program organizowany był przez Urząd Miejski w Białej Piskiej przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Piskiej i Punktem Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej. Uczestniczyły w nim dzieci młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Biała Piska. Dzieci brały udział w wycieczkach do Ełckiego Centrum Kultury, gdzie oglądały najnowsze ekranizacje bajek animowanych.
W projekcie brało udział około trzystu dzieci. Każdy wyjazd zwieńczony był obiadem dla każdego uczestnika.
Pieczę nad wycieczkami Burmistrz Białej Piskiej powierzył pracownikom Miejsko-Gminnemu Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.

„Jesteśmy razem” to program edukacyjno – profilaktyczny, który od 9 lat z powodzeniem realizuje gmina Biała Piska.

Komentarze

komentarzy