close

Ruszają przebudowy dróg w naszej Gminie!

fot. Archiwum serwisu BiałaPiska24

Jak dowiedzieliśmy się Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w dniu 28 lutego 2017 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na modernizację drogi w miejscowości Konopki. Droga o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

W dniu 16 marca 2017 został przekazany teren budowy. Zgodnie z zapowiedziami Wykonawcy roboty budowlane ruszą już w tym miesiącu. Jest to pierwsza z 7 dróg na jakie Gmina Biała Piska pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Kolejne przetargi dotyczące przebudowy dróg w miejscowości Orłowo, Szkody – Radysy oraz Drygały ulica Zielona zostaną ogłoszone na przełomie kwiecień/maj 2017 roku z terminem wykonania robót budowlanych do końca października 2017 r. Następne drogi które również otrzymały dofinansowanie tj; ul. Cicha w Białej Piskiej, droga w miejscowości Pogorzel Wielka oraz Rakowo Małe zostaną wykonane wiosną 2018 roku. Harmonogram został opracowany w związku z tym że dofinansowanie w/w zadań odbywa się w formie refundacji poniesionych kosztów. Czyli Gmina musi najpierw wydatkować na całość własne środki a dofinansowanie w formie refundacji otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Tak zaplanowany harmonogram pozwoli Gminie na utrzymanie płynności finansowej bez zbędnego zaciągania kredytów.

Kolejną dobrą informację mam dla mieszkańców Kumielska. Gmina Biała Piska pozyskała dofinansowanie na remont drogi w Kumielsku II etap. W ramach realizacji funduszu sołeckiego zostanie wykonany również chodnik. Roboty zostały zaplanowane na miesiąc czerwiec – lipiec 2017 r.

Komentarze

komentarzy